Om Glabete


Borra var då - glabete® är nu!Limning är framtiden!

För många är limning redan en av de viktigaste teknikerna för att
sammanfoga material.
Inom fordons-och flygindustrin används redan limning för att klara
mycket höga spänningar och påfrestningar och har både ersatt och
visat sig vara bättre än de konventionella fästmetoderna såsom bultning,
pluggar, nitning eller svetsning.

glabete® erbjuder ett unikt, patenterat koncept med lösningar för borrfritt
montage till konsument, proffs och som inviduella, kundanpassade lösningar.
glabete® särskiljer sig från traditionella limmer genom att erbjuda ett flertal
unika egenskaper i en och samma produkt. Bland dessa utmärker sig stark
direktvidhäftning, kort härdningstid, volymhärdning, härdning mellan två luft-
täta ytskikt samt att vara
fullt demonterbar!

Med glabete® monterar du snabbt, enkelt, tyst och utan att skita ned! Framtiden är här!

Nya krav kräver ny teknik

Med dagens nya krav på ökad säkerhet mot fuktskador i våtutrymmen, bättre
fasadskydd på våra fastigheter m.m. så ställs allt högre krav på installationer
och produkter som kan möta nya byggregler. Grunden till reglerna är de
enorma skadekostnader som årligen drabbar oss på grund av felaktigt
byggande med fuktskador till följd.
Kan vi undvika håltagningar, med punkterade tätskikt som följd, så kan vi också
minimera riskerna för skador.
glabete® ger dig denna fördel tillsammans med en ljudlös, dammfri installation
som också är både stark, hållbar och fullt demonterbar. Man får också en säker
installation där man inte riskerar att borra i el- eller vattenledningar med person-,
vatten-, el-, och brandskador som följd.